Diagnostiek

Aan de hand van de hulpvraag van ouders/kind wordt een motorisch
onderzoek afgenomen.
Daarna worden de bevindingen met u besproken en volgt een advies.
U ontvangt de onderzoeksgegevens en het advies op papier. Om een zo volledig mogelijk beeld van uw kind te krijgen vinden wij het belangrijk dat de ouder(s) aanwezig zijn bij het onderzoek/de behandelingen.
Indien nodig vindt er overleg plaats met de leerkracht van uw kind, eventueel andere behandelaars, of een verwijzend arts.
Bij jonge niet schoolgaande kinderen kan er onderzoek en behandeling thuis plaatsvinden.

~bmp26ly0 diagnostiek_20