Scholen

Om een optimale kwaliteit te kunnen bieden hebben wij indien gewenst overleg op scholen. Dit kan met de leerkracht of de ib-er van de school. Het onderzoeksverslag wordt aan de ouders meegegeven voor school. Sommige scholen kiezen ervoor om elke 3 maanden te overleggen.

Wij geven voorlichting aan leerkrachten / ib-ers of verzorgen een deel van een ouderavond. Hieraan zijn geen kosten verbonden. We overleggen vooraf over de bestaande vragen. De motorische ontwikkeling bij kinderen.

Hebben jullie interesse voor een voorlichting of willen jullie meer informatie? Neem contact met ons op 035 642 29 44 of per mail info@oefentherapievoorkinderen.nl

Klik hier voor informatie over sensomotorische integratie voor leerkrachten